cách in nhanh chẵn lẻ trong exel(Trò chơi xóc đĩa trực tuyến với tên gọi hiện đại)

cách in nhanh chẵn lẻ trong exel(Trò chơi xóc đĩa trực tuyến với tên gọi hiện đại)

Cách in nhanh chẵn lẻ trong Excel: Trò chơi xóc đĩa trực tuyến với tên gọi hiện đại
Excel là một trong những công cụ mạnh mẽ và phổ biến nhất trong lĩnh vực công việc và giáo dục. Ngoài việc sử dụng Excel để tính toán và tổ chức dữ liệu, nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra những trò chơi thú vị. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo ra trò chơi xóc đĩa trực tuyến bằng cách sử dụng tính năng in nhanh chẵn lẻ trong Excel.
Trò chơi xóc đĩa là một trò chơi dân gian truyền thống được yêu thích ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu của trò chơi là dự đoán kết quả của một lần tung xúc xắc bằng cách đặt cược vào các ô chẵn (nếu tổng điểm của xúc xắc là chẵn) hoặc ô lẻ (nếu tổng điểm là lẻ).
Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra giao diện trò chơi. Chúng ta sẽ sử dụng một bảng Excel và đặt các ô theo cấu trúc sau:
– Ô A1: Tiêu đề “Trò chơi xóc đĩa trực tuyến”
cách in nhanh chẵn lẻ trong exel(Trò chơi xóc đĩa trực tuyến với tên gọi hiện đại)
– Ô A3: Tiêu đề “Tung xúc xắc”
– Ô B3: Nút “Tung xúc xắc”
– Ô A5: Tiêu đề “Kết quả”
– Ô B5: Ô hiển thị kết quả
– Ô A7: Tiêu đề “Chẵn/lẻ”
– Ô B7: Ô chọn chẵn/lẻ
– Ô A9: Tiêu đề “Kết quả đặt cược”
– Ô B9: Ô hiển thị kết quả đặt cược
– Ô A11: Tiêu đề “Số tiền đặt cược”
– Ô B11: Ô nhập số tiền đặt cược
– Ô A13: Tiêu đề “Số tiền thưởng”
– Ô B13: Ô hiện thị số tiền thưởng
– Ô A15: Tiêu đề “Thông báo”
– Ô B15: Ô hiển thị thông báo kết quả
Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra các công thức để tính toán kết quả đặt cược và số tiền thưởng.
– Công thức ô B9: =IF(MOD(B3,2)=0,”Chẵn”,”Lẻ”)
– Công thức ô B13: =IF(B9=B11,B11*2,0)
Sau đó, chúng ta sẽ tạo ra một macro để tự động tung xúc xắc và cập nhật kết quả lên bảng.
– Nhấp chuột phải vào nút “Tung xúc xắc” và chọn “Assign Macro”
– Tạo một macro mới và đặt tên là “TungXucxac”
– Trong macro, sử dụng các hàm ngẫu nhiên để tạo ra kết quả tung xúc xắc (từ 1 đến 6) và gán giá trị cho ô B3
– Tiếp theo, sử dụng tính năng in nhanh chẵn lẻ trong Excel để tự động cập nhật kết quả đặt cược, số tiền thưởng và thông báo tương ứng
– Cuối cùng, lưu và đóng macro.
Bây giờ, chúng ta đã tạo thành công trò chơi xóc đĩa trực tuyến trong Excel. Người chơi chỉ cần nhấn vào nút “Tung xúc xắc” để tung xúc xắc và xem kết quả. Kết quả sẽ được hiển thị trong ô chọn chẵn/lẻ, số tiền đặt cược, số tiền thưởng và thông báo.
Ngoài ra, người chơi cũng có thể thay đổi số tiền đặt cược của mình bằng cách chỉnh sửa ô nhập số tiền đặt cược.
Trò chơi xóc đĩa trực tuyến với cách in nhanh chẵn lẻ trong Excel là một ví dụ minh họa thú vị về cách sử dụng Excel không chỉ cho mục đích tính toán và tổ chức dữ liệu mà còn vui chơi và giải trí. Bạn có thể tạo ra nhiều trò chơi khác nhau trong Excel bằng cách sử dụng các tính năng và công thức khác nhau. Hy vọng bạn có thể tận hưởng việc khám phá Excel và tạo ra những trò chơi thú vị riêng của mình.